Väl I höst börjar ca 120 000 barn i skolan. Många av dem får en lärare som saknar en formell utbildning och även om läraren har legitimation är det inte alls säkert att läraren känner sig trygg i att undervisa i ämnet. Som stöd för alla lärare – och föräldrar – startar jag i höst min blogg: Om – matematik. När barn kommer till skolan finns det föreställningar om att de ska får en mattebok som de ska fylla i och föräldrar ställer ofta frågor av typen ”Vad har du gjort i skolan idag? Jag vill betona att matematik inte är ett göra-ämne, det är ett lära sig – ämne. Som lärare måste man lära sig hur barn lär sig att lära sig. Barn lär sig genom att ställa hypoteser som de prövar, förkastar, ställer nya hypoteser och prövar– precis som forskare. Den glädjen man kan se i barnens ögon när de lärt sig kan inte jämföras med nöjet att ha gjort något som man sen glömmer även om man gjort rätt. Som föräldrar har man med sig erfarenheter av sin egenskolgång och det finns föräldrar som tycker om eller hatar ämnet; något som lätt överförs.

Välkommen till min blogg!

Jag heter Ulla Öberg och har lång erfarenhet av att undervisa i matematik i hela grundskolan, av lärarutbildning och av fortbildning av lärare. Jag har arbetat som speciallärare och med särbegåvade elever. Jag har varit utbyteslärare i Melbourne och därifrån hämtat inspiration att låta barnen arbeta matematiskt redan från början. Många av er känner kanske igen mig från mig favoritföreläsning Sluta räkna – börja se!

Här vill jag ge grunden för en hållbar matematikundervisning. När jag nämner min underrubrik: Sluta räkna – Börja se! är det för att det räknas alltför mycket i den svenska skolan. Ämnet heter matematik och har hetat så ända sedan 1956; men det går trögt i den svenska skolan. Nu måste det göras något radikalt för antalet elever som lämnar grundskolan utan godkänt betyg i ämnet bara ökar; samtidigt som Sverige behöver fler med goda matematikkunskaper. När elever slutar grundskolan har man haft ungefär 1000 matematiktimmar på 9 år, men de flesta av dessa, 410, har man i de tre första skolåren och på högstadiet har man endast 295. Detta betyder att undervisningen i de första skolåren är oerhört viktig; kanske helt avgörande för framtiden. Barnen måste först och främst skaffa sig en god taluppfattning. Det får de inte av att räkna! Däremot räknar man bättre med en god taluppfattning. Det finns två spår i den här bloggen; det ena handlar om lektioner och hur de kan utformas för lärande; för varje barn på deras nivå. Att individualisera matematiken handlar inte om olika sidor i en bok eller olika böcker för olika barn; det handlar helt enkelt om lärarens arbete. Det andra spåret beskriver lektioner med fokus på barns lärande. För dig som tycker att du vill ha lite mer ”kött på benen” finns det ett spår som ger lite fortbildning i ämnet. Du kan kryssa mellan spåren eller hålla dig till ettdera. Lycka till! Om du vill får du gärna kontakta mig: Ulla.oberg43@gmail.com beskriver lektioner med fokus på barns lärande. För dig som tycker att du vill ha lite mer ”kött på benen” finns det ett spår som ger lite fortbildning i ämnet. Du kan kryssa mellan spåren eller hålla dig till ettdera. Lycka till! Om du vill får du gärna kontakta mig: Ulla.oberg43@gmail.com