1:3 Matematiklektionen

En traditionell matematiklektion

Traditionella matematiklektioner brukar starta med att läraren först går igenom eller förklarar, visar och instruerar eleverna. Om detta tar för lång tid slutar en del att lyssna. Andra tröttnar därför att de redan förstått. En sådan undervisning kan leda till att läraren måste agera hjälpare och/eller polis. Det värsta är nog att de ”duktiga” tröttnar. De går till sina matematiklektioner med förväntningar (matte är som vanligt!) i stället för med förväntan (Undrar vad vi ska få göra/lära oss i dag?)

En bra matematiklektion

En bra matematiklektion startar med att eleverna ska FÖRSTÅ. Inte någon matematik utan den kontext, det sammanhang, man ska arbeta i. Man samtalar kring kontexten så att eleverna ”känner igen” sig i något de har erfarenhet av. När eleverna förstår att det handlar om något som de väl känner till men har olika erfarenhet känns det också mer lustfyllt att delta i undervisningen. Därefter ges uppgiften/problemet och eleverna får gemensamt PLANERA, det vill säga diskutera med varandra om hur de ska göra för att lösa den. När de har diskuterat färdigt GENOMFÖR de sitt arbete, och det behöver läraren inte ”rätta”! Under arbetet går läraren runt och lyssnar på eleverna och ställer de frågor som behövs. Om elever ”kör fast” kan man ställa frågor av typen ”Hur tänker du?” eller ”Vad tror du?”

Om man vill att eleverna ska komma vidare i sin matematik använder man sig av frågor av typen ”Vad händer om ……? Finns det fler lösningar? Hur vet ni att ni har hittat alla?” Lärarens frågor betyder att eleverna inbjuds till att arbeta matematiskt. Att arbeta matematiskt betyder att det är processen som är den viktiga och att bristen på ett rätt resultat inte alltid tyder på bristande förståelse.

2 svar på ”1:3 Matematiklektionen”

 1. Det här inlägget är så viktigt och du sätter fingret på precis det jag önskar få till varje mattelektion.

  1. Tack!
   Precis så är det, i synnerhet om man vill ha aktiva och förväntansfulla elever.
   Jag har närvarit vid hundratals matematiklektioner som aldrig borde ha hållits!
   /Ulla

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *