1:7 Upptäcka matematik från början

Elever ska upptäcka matematik från början – Ett sätt att börja matematikutbildningen för små elever!

Innan vi börjar vår matematikundervisning bör vi ta reda på vilka förkunskaper – föreställningar och erfarenheter – som eleverna har. Vad kan det innebära? Ska vi inte börja från början, med talet 1? Svar: NEJ! Matematik ska vara rolig och att vara 1, dvs vara ensam är inte roligt – åtminstone inte för ett elever på 6 eller 7 år.

Innan vi börjar måste vi också reflektera över vad det är som elever måste kunna för att lära sig matematik. Vad är det de ska lära sig när de lär sig ex positionssystemet? Varför ska de kunna just detta?

Punkterna nedan är små enkla delmål att nå upp till innan man kan nå upp till de mål som läroplanen anger. De är helt enkelt förutsättningen för.

  • De måste ha ett språk att utveckla begrepp i. Språket kan vara nästan vilket språk som helst (även bildspråk, teckenspråk och andra språk som man kan argumentera i) men naturligtvis är det enklast om eleverna kan vårt eget språk. Exempelvis ”Varför tror du att Kalle vill ha den bullen?” (En större bulle) Eleven förstår ”större volym” men har inte ordet volym i sitt ordförråd. Volym är ett matteord som elever ska införliva i sitt ordförråd. För att kunna göra det måste det få argumentera för vad det kan; det måste helt enkelt få ett behov av att behöva ett ord som enkelt beskriver bullen – nämligen volym. För ett elever har ordet volym inget berättigande om det inte är ord för något man kan prata om! Detsamma gäller ord/begrepp som area, längd, massa, tid, vinklar, hastighet, temperatur, densitet o d. Just volym kan bli problematiskt om undervisningen får eleverna att tro att volym handlar om att hälla. Jag har mött många elever som inte tror att en tom cocacolaflaska har en volym.
  • De måste förstå och kunna använda ord som fler, flest, stor, större, störst, lång, längre, längst osv
  • De måste förstå och kunna använda prepositioner för att kunna beskriva de mönster de ser. Ord som framför, bakom, efter, på, intill, över, under osv

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *