50 % kan se ut hur som helst?

Eleverna arbetar med tangram som du tryckt upp i olika färger.

”På hur många sätt kan du visa 50 %?”