Addition över 10

Att kunna addera över 10

När man arbetat med 10-kompisar tillräckligt länge för att alla elever ska kunna ”allt om 10” är det dags att gå ”över 10”.Det låter underligt eftersom eleverna redan arbetat med flersiffriga tal, men det fanns en anledning till detta. Notera att eleverna inte vid något tillfälle ”räknat” på traditionellt sätt. Däremot har de mött ”strategirutor” där de sökt uttryck som motsvarar ex 5 eller något annat tal. De har också producerat uttryck i aktiviteter som ”skriv så många uttryck du kan som är lika med 8”. Nu är det dag med nya ”strategirutor”:

Tryck upp liknande rutor till varje elev. Rutorna ska vara så stora att de kan lägga knappar/ploppar på de rutor som motsvarar den ”beställning” du kommer med.

5+5 8+3 4+6 1+9 4+7
6+5 2+8 9+2 4+5 7+6

Vilka uttryck är precis lika med 10?”

Eleverna lägger en knapp/plopp över de uttryck som det gäller.

Skriv så många uttryck du kan som är lika med 10!

Hur vet du att du har du hittat alla möjligheter?”

Den senaste frågan behöver inte nödvändigtvis alla elever kunna besvara, men vi strävar efter att få alla elever att arbeta matematiskt

. I uttrycket 8+3 brukar elever svara att ”det finns inte råd till mer än 2”. Här kan vi se om eleverna verkligen kan ”allt om 3”, dvs de måste se 3 som 2+1. Och de måste få ha talat om det – tidigare. Tidigare därför att det ”nya” nu är att komma över 10. För att göra det måste man ha en grund att stå på. Den grunden måste ha byggts tidigare. Av elever med problem kan man inte förvänta sig att de ska lära sig flera saker på en gång. Här är det vårt ansvar att veta att det finns en grund. Den måste vi ha varit medvetna om. De elever som är fingerräknare skulle nu ha fått problem eftersom fingrarna inte ”räcker till”. Detta är en av anledningarna till att jag inte vid något tillfälle gett eleverna en möjlighet att räkna på fingrarna.

Min medvetenhet om varför eleverna skulle lära sig ”allt om 5” är förutsättningen för att de ska kunna lära sig ”allt om 10; allt över 10; allt om vårt talsystem!

På samma sätt som tidigare ”

Skriv så många uttryck du kan som är precis lika med 11!” (eller något annat tal du valt för strategirutearbetet).

Hur vet du att du hittat alla?

Tänk på att det kan finnas elever som ”är högre upp i kunskapstrappan” och som, trots att de är unga, kanske vill skriva ex 9,5+1,5.

Snart är de fler!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *