Algoritmräkning

Läroböcker har hittills lagt (alltför) stor vikt vid algoritmräkning på bekostnad (?) av övriga moment och det vore kanske på tiden att vi ifrågasätter algoritmräkningens vara eller icke vara under de första åtta skolåren, därför att eleverna senare ändå inte kommer att använda sig av den särskilt ofta, om ens alls. Om det nu skulle vara nödvändigt med algoritmer tar det kanske en lektion i skolår 9 att lära sig dem, i alla fall om de har utvecklat en god känsla för tal.

Ska vi inte lära eleverna att räkna i algoritmer? Hur får vi elever som känner sig trygga i algoritmräkning att överge den? Hur ska vi få elever, föräldrar (och lärare) att förstå att algoritmer i sig inte har med matematik att göra utan att algoritmer i sig bara är administrationsmodeller. Faktum är att det är just dessa administrationsmodeller som ställer till problem i skolmatematiken, därför att eleverna måste komma ihåg (hur man ska göra) i stället för att förstå. Den som förstår behöver inte komma ihåg!

Om elever tror att de ska komma ihåg en massa fakta kommer deras huvuden snart att bli så fulla att de inte kan lagra mer. Jag har under mina år som lärare mött många elever som just av den anledningen ”lagt av” under det så kallade mellanstadiet, särskilt när divisionsalgoritmen presenterades. Den har på något sätt blivit för mycket att komma ihåg. Och egentligen har ju divisionsalgoritmen väldigt lite med begreppet division att göra.

Under många år har jag haft förmånen att få arbeta med elever i de tidigaste skolåren och jag har fascinerats av att många elever ­– tidigt i åk 1 har en klar uppfattning av begreppet division. Visserligen har de varken känt till benämningar som täljare eller nämnare, men de har klart kunnat tala om att om man har t ex 678 respektive 4678 saker och måste dela dem med 28 andra personer så har den som hade flest från början flest också efter delningen. Det är inte ovanligt att elever i skolår 6 – vid frågan om vilken division, exempelvis 678/29 och 4678/29, som ”får störst svar” – frågar om de måste ställa upp det eller om de får använda miniräknare. När och varför försvann deras naturliga instinkt? Jo, på samma gång som vi försökte få dem att tro att en division är detsamma som en algoritm, som de ändå inte förstår?