Arbeta matematiskt

ARBETA MATEMATISKT

Vad betyder det?

 • arbeta i ett sammanhang
 • samla data
 • organisera/strukturera data
 • kommunicera – diskutera och anteckna
 • söka och se mönster
 • använda tidigare färdigheter och kunskaper
 • ställa upp hypoteser och pröva dem
 • lösa problemet
 • förstå problemet
 • planera en strategi


gissa och pröva söka efter mönster

dramatisera rita en figur

förenkla problemet skriva en ekvation

göra en modell göra en tabell

arbeta ”baklänges” pröva alla möjligheter

 • genomföra undersökningen
 • kontrollera resultatet
 • formulera ett nytt problem
 • Kan jag kontrollera på något annat sätt?
 • Vad händer om …… ?
 • Hur många lösningar finns det?
 • Hur vet jag att jag funnit alla lösningar?