Arbeta med mattegömma

Här kommer en uppgift som kan ges såväl till 7-åringarna som till gymnasister, men olika fokus.
En trevlig utomhusaktivitet för de yngre eleverna, en bra taluppfattningsövning för mellanstadieeleverna och en bra algebraisk uppgift för de äldre.
Yngre elever behöver bara göra förflyttningen och de agerar själva..
Mellanstadieeleverna tar reda på hur många hopp som behövs, agerar själva men kan behöva knappar för att göra undersökningen.
De äldre elevernas uppgift utmanar jag de lärarna på.
Reglerna framgår av texten i bilden.
Fundera över genomförandet.
Låt eleverna arbeta matematiskt.
Ser gärna att det blir bra diskussioner både mellan elever, mellan elever och lärare, mellan lärare och här på bloggen.
Lycka till!