Väl I höst börjar ca 120 000 barn i skolan. Många av dem får en lärare som saknar en formell utbildning och även om läraren har legitimation är det inte alls säkert att läraren känner sig trygg i att undervisa i ämnet. Som stöd för alla lärare – och föräldrar – startar jag i höst min blogg: Om – matematik. När barn kommer till skolan finns det föreställningar om att de ska får en mattebok som de ska fylla i och föräldrar ställer ofta frågor av typen ”Vad har du gjort i skolan idag? Jag vill betona att matematik inte är ett göra-ämne, det är ett lära sig – ämne. Som lärare måste man lära sig hur barn lär sig att lära sig. Barn lär sig genom att ställa hypoteser som de prövar, förkastar, ställer nya hypoteser och prövar– precis som forskare. Den glädjen man kan se i barnens ögon när de lärt sig kan inte jämföras med nöjet att ha gjort något som man sen glömmer även om man gjort rätt. Som föräldrar har man med sig erfarenheter av sin egenskolgång och det finns föräldrar som tycker om eller hatar ämnet; något som lätt överförs.