Blandade OEQ

Från Åk 1—-

När Kalle adderade två tal fick han svaret 679. Vilka tal kan han ha lagt ihop? Alternativt svaret 97.


När Lisa subtraherade två (tresiffriga) tal fick hon svaret 123. Vilka tal kan hon ha subtraherat? Alternativt svaret 21

Möjliga uppgifter från skolår 1 om de lärt sig positionssystemet!

Se här på bloggen Ett riktigt positionssystem. https://www.om-matematik.se/ett-riktigt-positionssystem/

Åk1.

Kalle och hans lillasyster Lisa fick alltid karameller av sin farmor. Kalle fick alltid 2 fler än Lisa. Hur många kan de ha fått

`

Åk 2

Jag kommer om en kvart, sa pappa. Vad kan klockan ha varit när han sa det och hur dags kom han?

Åk 3

Ali får alltid en 1/3 av storebrors karameller. Hur många karameller får han och hur många hade storebror?

Åk 4

Kalle , Lisa och Sven skulle dela på farfars gamla glaskulor. Hur de än delade så blev det alltid 2 över. Hur många kulor fick de av farfar?

Åk 5.

Ett av mina rum är 25 kvadratmeter. Jag ska sätta upp en list runt hela taket i rummet. Hur mycket list behöver jag?

Åk 6.

Liam multiplicerade 3 tal och fick alltid ett udda svar mellan 100 och 200. Vad kan han ha multiplicerat?

Lisa multiplicerade två tal, det ena var ett decimaltal men svaret blev ett heltal. Vilka tal kan hon ha multiplicerat?

Lisa dividerade och fick alltid svaret 3. Vilka tal kan hon ha dividerat?

Kalle multiplicerade två tal och svaret hade alltid en decimal. Vilka tal kan han ha multiplicerat?

Varje gång Kalle tittade på sin klocka stod visarna precis mitt emot varandra. Vad kan klockan vara då?

Det var 5 minuter mellan varje skidåkare i starten. Den första startade kl.09.37. Hur dags startade de andra 10 pojkarna?

Det tar en kvart för Kalle att cykla till sin farmor. Hur dags startar han och hur dags är han framme?

När jag multiplicerade fick jag alltid ett svar som var lägre än 60. Vilka tal kan jag ha multiplicerat?

När Lisa multiplicerade fick hon alltid ett udda tal. Vilka ta kan hon ha multiplicerat?

Kalles pappa skulle bygga en bur till Lisas kanin. Han hämtade alla bräder han hade och mätte den sammanlagda längden till 6,4 m. Han tog fram sågen och sågade upp bräderna och la dem på marken för att visa Lisa hur han tänkte bygga. Hur stor kan kaninburen bli?

för åk 1-9

Ulla adderade/la ihop 3 tal och fick svaret 10. Vilka tal kan hon ha adderat/lagt samman?
Joanna adderade 3 decimaltal och fick svaret 10. Vilka tal kan hon ha adderat?
Kristoffer adderade 3 tal bråktal och fick svaret 10. Vilka tal kan han ha adderat?
Samuel adderade 3 tal och fick svaret 10; det ena talet var negativt. Vilka tal kan han ha adderat?
Sanja adderade 3 bråktal med olika nämnare. Hon fick svaret 10. Vilka tal kan hon ha adderat?
Samuel adderade 3 tal, två av dem var negativa. Han fick svaret 10, vilka tal kan han ha adderat?
Kalle adderade 3 st 2-siffriga tal och fick svaret 10. Vilka tal kan han ha adderat?
Lisa adderade …………..

Elever vill ha utmaningar! De vill hitta den där pusselbit som fattas. De vill vara detektiver. De vill inte bara göra saker, de vill känna att de lär sig, att de kan. De vill helt enkelt använda hvuvudet; själva och tillsammans.
Här kommer några exempel:
Vilka andra tal än 201 kan du lägga och skriva med pinnarna och knapparna på bilden?
Kalle adderade 3 tal, det ena var negativt, och fick summan 30. Vilka tal kan det vara?
Lisa dividerade två tal och fick alltid svaret 7, Vilka tal kan hon ha dividerat?
Stinas pappa använde 20 meter staket till hundgården. Hur kan den se ut?
Alvars mamma gav alltid mormor 1/3 av de bullar hon bakade. Hur många bullar kan hon ha bakat och hur många fick mormor?