Blandade OEQ

Från Åk 1—-

När Kalle adderade två tal fick han svaret 679. Vilka tal kan han ha lagt ihop? Alternativt svaret 97.


När Lisa subtraherade två (tresiffriga) tal fick hon svaret 123. Vilka tal kan hon ha subtraherat? Alternativt svaret 21

Möjliga uppgifter från skolår 1 om de lärt sig positionssystemet!

Se här på bloggen Ett riktigt positionssystem. https://www.om-matematik.se/ett-riktigt-positionssystem/

Åk1.

Kalle och hans lillasyster Lisa fick alltid karameller av sin farmor. Kalle fick alltid 2 fler än Lisa. Hur många kan de ha fått

`

Åk 2

Jag kommer om en kvart, sa pappa. Vad kan klockan ha varit när han sa det och hur dags kom han?

Åk 3

Ali får alltid en 1/3 av storebrors karameller. Hur många karameller får han och hur många hade storebror?

Åk 4

Kalle , Lisa och Sven skulle dela på farfars gamla glaskulor. Hur de än delade så blev det alltid 2 över. Hur många kulor fick de av farfar?

Åk 5.

Ett av mina rum är 25 kvadratmeter. Jag ska sätta upp en list runt hela taket i rummet. Hur mycket list behöver jag?

Åk 6.

Liam multiplicerade 3 tal och fick alltid ett udda svar mellan 100 och 200. Vad kan han ha multiplicerat?

Lisa multiplicerade två tal, det ena var ett decimaltal men svaret blev ett heltal. Vilka tal kan hon ha multiplicerat?

Lisa dividerade och fick alltid svaret 3. Vilka tal kan hon ha dividerat?

Kalle multiplicerade två tal och svaret hade alltid en decimal. Vilka tal kan han ha multiplicerat?

Varje gång Kalle tittade på sin klocka stod visarna precis mitt emot varandra. Vad kan klockan vara då?

Det var 5 minuter mellan varje skidåkare i starten. Den första startade kl.09.37. Hur dags startade de andra 10 pojkarna?

Det tar en kvart för Kalle att cykla till sin farmor. Hur dags startar han och hur dags är han framme?

När jag multiplicerade fick jag alltid ett svar som var lägre än 60. Vilka tal kan jag ha multiplicerat?

När Lisa multiplicerade fick hon alltid ett udda tal. Vilka ta kan hon ha multiplicerat?

Kalles pappa skulle bygga en bur till Lisas kanin. Han hämtade alla bräder han hade och mätte den sammanlagda längden till 6,4 m. Han tog fram sågen och sågade upp bräderna och la dem på marken för att visa Lisa hur han tänkte bygga. Hur stor kan kaninburen bli?