Del av helhet – en fjärdedel


När det gäller bråk MÅSTE man veta om man sysslar med del av helhet, del av antal eller om bråket bara är ett tal.
Det jag presenterar nedan har jag sett många gånger!

I läroböcker presenteras bråk ungefär som på den första bilden och så lägger man till att det skrivs 1/4 och att det heter täljare och nämnare. Nu har en del av eleverna tappat lusten.
Om jag, eller när jag, stryker ut en av linjerna som i figur 2 kommer större delen av eleverna att säga att de ser 1/3 – ska senare förklara varför och varför jag vågar påstå detta.
I figur 3 blir eleverna konfunderade då de från början fått för sig att man måste dela in, eller klippa sönder. De har inte förstått att det gäller mätning!
I figur 4 är det bara de som verkligen förstått, fortfarande har kvar sin kreativa förmåga och kan använda sina kunsakper i geometri som hänger med.