Dubbelt och hälften

Arbetsområde 22:                     Jämna och udda tal

Mål: Förstå och se skillnaden mellan udda och jämna tal Enkel statistik Tabeller  
Material: En säck eller liknande att lägga alla elevernas skor eller strumpor i.   Kassakvittorulle Miniräknare

Du kan börja lektionen med att gömma några tal i hundrarutan och leka kurragömma.

Låt eleverna gömma åt varandra. Låt gärna eleverna berätta hur de tänker när de hittar talet. Det är viktigt att de tränas i att berätta om sitt tänkande.

Tänk på att när du frågar ska det vara tydligt att du vill veta, inte att du kontrollerar – sådant ser eleverna. Du är ingen kontrollant! Du är lärare med stort L!

Medan eleverna arbetar stoppar du alla deras skor (utgår ifrån att de tar av sig skorna i korridoren, om inte får du be dem stoppa ner dem) i säcken/lådan. Alternativt ber du alla ta av sig sina strumpor, sätta ihop dem till en boll och lägga en lapp med sitt namn inuti. Efter 100-rutan tar du fram säcken och säger:

Jag har stoppat ner alla era skor i säcken.

Hur många skor tror ni att det finns i säcken?

eller

Nu har jag allas strumpor i korgen.

Hur många strumpor tror ni jag har i korgen?

Låt eleverna diskutera med varandra i gruppen. Lägg märke till vilka elever som räknar sina kamrater, vilka som vet hur många de är och vilka de är som försöker komma överens om ett antal, vilket som helst.  

Får du ett svar som är udda?  Acceptera detta – de ändrar när de förstår!

Du lyssnar och går runt i klassen och om det behövs så frågar du givetvis:

Hur tänkte du/ni?

Du kan, om du vill, och om det finns olika svar, skriva upp deras hypoteser på tavlan. Du kan tala om att de får ändra sina hypoteser precis när de vill!

När det är gjort tar du upp det första paret skor/strumpor och ställer/lägger på golvet. Låtsas att du tycker att det är spännande, var lite skådespelare – det ”är” jag ofta!

Hur många skor/strumpor är det?

Skriv 2 på tavlan

Vad tror ni man brukar kalla 2 skor/strumpor som hör ihop? (Ett par)

Stick ner handen i säcken och ta ett par till.

Hur många har vi nu?

Skriv 4

Fortsätt så några gånger.

Nu kan du låta någon elev plocka upp ett nytt par och låta en annan elev skriva det nya antalet på tavlan, men visa var du vill att de ska skriva.

När alla skorna/strumporna står/ligger i en rad kan ni läsa på tavlan.

Kan eleverna fortsätta talraden? Låt dem försöka!

Nu är det dags för en liten undersökning, jag tror bilden talar för sig själv. Låt eleverna rita upp det här i sin A4-bok. Några behöver kanske hjälp.

Avsluta lektionen med en tiokompislek.

Nästa dag fortsätter du så här!

Riv eller klipp en remsa från kassarullen till varje par. De ska vara olika långa, men mellan 80 och 100 cm. En av eleverna i gruppen/paret får en miniräknare. Miniräknare kan vara olika programmerade och bäst är det om du har den typen där du kan skriva 2+= = = = och räknaren adderar hela tiden med 2. (Men de räknarna är ofta felprogrammerade när det gäller prioritering av räknesätt, men det kan vi strunta i just nu.). Telefoner fungerar inte så (men de prioriterar rätt). Om du använder mobilräknaren eller miniräknare där detta inte fungerar måste eleverna skriva +2 +2 +2 hela tiden under aktiviteten.

Uppgiften är nu att eleverna först skriver av talraden som de skrev på tavlan igår. Kommer de ihåg?

Vilket tal tror ni det kommer att så längst ner på pappret om ni fortsätter att skriva lika stort?

Låt eleverna diskutera och så får de komma med en hypotes – till dig. Säg att de får ändra hypotesen precis när de vill.

Kommer någon grupp/par att tro att det blir ett väldigt stort tal?

Kommer någon grupp/par att tro på ett udda tal?

Ändrar de sin hypotes under räknandet? 

Låt dem berätta hur de tänkte.

Tänk er att ni får en jättelång lista att skriva så här på och att ni fortsätter så här tills det står 94 på listan när den är slut. Kan ni komma på 10 stycken tal som du inte har skrivit på listan.

Vad tror ni det är för speciellt med de talen?

Berätta för varandra.

Jag hoppas och tror att åtminstone flertalet har skrivit udda tal! Beröm alla, även om de inte skrivit ”rätt”. Du frågade vad de tror och det har du fått reda på, även om det var fel – sådan är jag! Har du också blivit sådan?!

När eleverna berättat om de olika talen kan du fråga om de vet vad det är för skillnad mellan dem och de andra.

Om detta är för svårt kan du fråga efter tal som de säkert tror står på listan.

Är det någon som vet vad de talen kallas för?

Traditionellt sett skulle jag berättat om udda och jämna tal och under tiden skulle Kalle kanske ha slutat lyssna. Jag skulle bli tvungen att berätta det igen och då blir både Lisa och Sven oroliga och börjar prata och så säger Nina att de ska vara tysta och så skriker de andra TYST och så blir det kaos. Det händer tyvärr alltför ofta i allt för många klassrum.

Det kan nu eller nästa timme vara dags för ännu en undersökning.

Jag tror att även denna bild talar för sig själv. Eleverna ritar upp i sin bok. Uppgiften kan vara typ ”läxa” om inte av annan anledning än att föräldrarna (vh) ska kunna se vad som händer i skolan.

Eleverna fortsätter tabellen så långt de kan, vill och orkar i sin A4. Det de gör nu är att dividera med 2, men de behöver inte veta att de dividerar. Däremot kan ord som HÄLFTEN bli aktuellt.

Du kan lägga ett jämnt tal till exempel 42 och fråga:

Hur mycket tror ni hälften är?

Inga förklaringar, lägg fler och fråga vad de tror. Om det inte lyckas kan du säga, när du lagt 44:

Hälften av 44 är 22 – hur tror ni jag att jag ser det?

Eftersom eleverna mött större tal (med musslor) kan du lägga tal som 462 eller 824 och fråga om hälften!

Låt eleverna visa att de kan dubbla och ta hälften av nästan vilka tal som helst. I boken eller på tavlan eller på båda ställena.

Kan de berätta när det är svårt/inte går så lätt?