Geobräde

Här kommer en förteckning över vad man kan ha geobrädet till.

 1. Fri lek
 2. Gör en figur – kamraten härmar – och ritar
 3. En ritar – den andre bygger
 4. Symmetriska figurer – symmetriaxlar
 5. Spegling i olika axlar
 6. Undersökning av kavadrater:
 7. olika stora – hur många?
 8. Hur stora är kvadratera?
 9. Hur många om brädet varit 6 x 6? 7 x 7? n x n?
 10. Hur många lika stora på ett bräde 5 x 5?
 11. Undersökning av area
 12. Trianglar
 13. Triangelns area
 14. Övriga undersökningar:
 15. Hur många spikar på randen?
 16. Hur många spikar inuti figuren?
 17. Hur många figurer med en given area?
 18. Picks formel
 19. Hur långa sträckor)
 20. Hur många olika långa sträckor?
 21. Hur långa är de?
 22. Triangeltal
 23. Förstora – areaskala
 24. På hur många olika sätt kan du göra figuren dubbelt så stor?
 25. Och att lära sig arbeta matematiskt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *