Hur många olika kvadrater finns det på ett bräde 5 x 5