Huvudräkning

Den huvudräkning som här avses skiljer sig från muntlig tabellträning i de olika räknesätten (så som det ofta var förr). Huvudräkning kräver inga hjälpmedel, varför det borde vara naturligast att i första hand överväga val av detta redskap vid varje beräkning. Förmågan att räkna i huvudet kan utvecklas mycket snabbt om det görs medvetet. Medveten huvudräkningsträning beskrivs här ingående och innebär att varje elev tränar på sin egen nivå; alla kan ”ta nästa steg”. ’

Medveten huvudräkningsträning skiljer sig från sådan huvudräkning som man tror sig träna med Bingo, Plump, kortlekar eller tärningar. Denna form av träning anser jag förlegad. Den svenska grundskolan har högre mål och ambitioner! Elever som redan kan lär sig inget nytt och den som inte kan känner bara nya misslyckanden. Den elev, för vars skull man väljer en ”lek/tävling” ska också ha en chans att lyckas.

Huvudräkning kräver:

  • god taluppfattning och god associationsförmåga
  • förmåga att se och känna igen olika taltyper, uppfatta talen och delarna av talen och deras inbördes förhållande och kunna tillämpa denna kunskap vid val av redskap och metod (räknelagarna), samt
  • kreativitet och flexibilitet (utveckla sina egna tankeformer på fler och nya sätt)

Den medvetne huvudräknaren

”läser” alltid termerna som tal och inte som ett antal siffror

får därmed en direkt uppfattning om svarets storlek,

granskar samtidigt siffrorna i de olika positionerna,

tar samtidigt ställning till vilken strategi (räknesätten teoretiskt) som är tillämplig reflekterar därvid över vilken tankeform som passar bäst i den aktuella beräkningen.