Inlägg från fb 2019-08-12

Jag lovade ge exempel på Open-Ended Questions i den kommande bloggen. För att ge underlag för dagens diskussioner i skolan presenterar jag här några OEQ för olika skolår, eller olika mål. En OEQ tar i tid ca en lektionstimme. Talen i parentes vill bara visa att man kan använda vilket talområde som helst.

Varje sådan lektion startar med att läraren berättar en ”historia” kring den kommande uppgiften, så att eleverna ”är med”. Det handlar alltså inte om att gå igenom och förklara eller visa före.

Eleverna sitter i grupp och funderar först själva ut en procedur, jämför och diskuterar sedan med övriga i gruppen och får nya infallsvinklar och fortsätter skapa.

Lärarens uppgift är att gå runt och ”se” och höra för att när arbetet avbryts kunna ta upp exempel från olika grupper, exempel som kanske skiljer sig väsentligt från övriga och som kan lyfta arbetet en nivå. Därefter arbetar man på den nivån.

Ulla adderade två tal och fick svaret 31 (69,4)

Lisa räknade subtraktion och fick svaret 6. (356,8) Vad kan hon ha räknat ut?

Pelle multiplicerade och fick svaret 36. (4200) Vilka tal kan ha ha multiplicerat?

Ali fick alltid svaret 4 (0,25) när han dividerade. Vilka tal använde han?

Sandra adderade två bråktal och fick svaret 1, Vilka bråk adderade hon?

Ett rum är 32 kvadratmeter stort. Hur kan det se ut?

Karl byggde en låda med volymen 120 kubikdecimeter. Hur kan lådan se ut?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *