Inlägg från fb 2019-08-06

Jämför och diskutera följande matematikuppgifter:

Den första är en läroboksuppgift och eleven ska hinna räkna flera liknande uppgifter samma timme.

Kalle har 6 kulor i den ena fickan och 4 kulor i den andra, Hur många kulor har han?

Den andra ges efter att läraren har pratat med eleverna om kulspel så de känner igen sig.

Eva har 10 kulor i sina fickor. Hur många kan hon ha i varje ficka?

 • Vilken av dessa uppgifter har bara ett rätt svar?
 • Vilken är vanligast?
 • Vilken av uppgifterna ger möjlighet nytt lärande?
 • Vilken uppgift är en utmaning?
 • I vilken uppgift kan barnet känna sig involverad?
 • Vilken är relevant i förhållande till läroplanens mål?
 • I vilken uppgift måste barnet tänka självständigt?
 • I vilken uppgift lär sig barn att man kan tänka på olika sätt?
 • I vilken uppgift ges barnet eget ansvar?
 • I vilken uppgift har läraren övertagit ansvaret?
 • Var finns det ett lärande?
 • Vilken är mest lätträttad?

Diskutera gärna de här frågorna med kolleger! Och föräldrar!

Syftet med den senare uppgiften är flerdubbel. Dels handlar den om att dela upp talet 10 på olika sätt, dels om att kunna beskriva dessa händelser på matematikspråket och dels att se och beskriva ett mönster. Den kan också ses dom ”toppen på ett isberg” eftersom den kan bli utgångspunkt för vidare matematik.

När eleverna arbetat med uppgiften vidtar utvärderingen, vilket inte innebär rättning av traditionellt slag.

Hur många sätt har ni hittat? Har någon hittat fler sätt? Vilka? Finns det fler sätt? Hur vet vi att vi hittat alla?”

Den sista frågan kan bara besvaras om man arbetar matematiskt och upptäcker att det inte finns fler möjligheter. 0+10; 1+9, 2+8; ……..10+0, dvs från att ha alla kulorna i den ena fickan till att alla finns i den andra fickan. För den fortsatta matematiken är det oerhört viktigt att eleverna från början lär sig att matematik inte enbart är att räkna utan att förstå matematiken språk. Och att skaffa sig en god taluppfattning!

Hur hade det varit om Eva hade haft 11 kulor? 12 kulor? Tre fickor?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *