Lakritsfabriken – Lärorik TOT-övning för skolår 4-9