Min tolkning av elevsvar på Spetsiga frågor om idrottstider

Målen för min undervisning var (åk 4)
1. Att förstå att decimaler anger små delar
2. Att förstå att positionssystemet gäller även för decimaler
3. Att avläsa tiondelar och hundradelar

Samtalar med barnen om idrottstider. När de är med på noterna hittar jag på en simtävling som vi pratar om, får de dessa frågor. Muntligt och skriftligt. Jag tittar på elevsvaren för att ha dem som utgångspunkt nästa dag.

1. I en simtävling hade jag tiden 25,65 sekuder och Lisa tiden 25,67 sekunder. Vem tror du vann? Varför tror du så?

Alla elever svarar att jag vann. De flesta skriver att de kan se det! Två elever skriver att jag vann med 2 hundradelar och två skriver att jag vann med 2 tiondelar. Jag vet nu att det i klassen finns någon som ”kan”.

Nästa lektion. Kommer ni ihåg frågorna? Bra! Alla skrev att jag vann! Men några skrev att jag vann med 2 tiondelar och några skrev attjag vann med 2 hundradelar. Vilket är det? Diskutera i grupp!

Efter några minuters diskussion är alla överens om att jag vann med 2 hundradelar!

2. I en annan simtävling hade ettan tiden 46,7 sekunder och trean tiden 46,8 sekunder. Vilken tid tror du att tvåan kan ha haft? Kan tvåan ha haft nån annan tid? Vilken då?

På den här frågan svarade alla elever att det inte kan finnas någon tvåa, men efter diskussionen av förra frågan kan alla nu förslå tider som 46,71 – 46,72 ——46,79. Och jag blir glad som en speleman när jag upptäcker att de lärt sig, förmodligen tack vare …………..

3.Vilket tror du är mest 1,10 eller 1,9? Förklara hur du tänker.

Även här hade alla svarat utifrån sina kunskaper att de trodde att 1,10 var det högsta talet men när jag tar upp det dagen efter så ändrar alla sig och berättar att 1,9 är mycket mer. Allt viktigt i ett klassrum ska sägas av eleverna för att du vet det!

4,Emma sprang 60 m på tiden 9,4 sekunder. Anna var några hundradelar snabbare. Vilken tid kan hon ha haft?

Det fanns några elever som svarat att det fanns de som var snabbare och hade en bättre tid men hade inte kunnat skriva något exempel som visade det. När vi nu tog upp deras svar så var det helt klart att Annas tid kunde vara 9,36 eller 9,38 eller något liknande.

Allt det här kunde skett på en lektion om jag gått igenom och förklarat, men eftersom eleverna då varit enbart passiva får jag räkna med att väldigt många inte skulle hängt med. Jag kunde försvarat mig med att jag gått igenom men mitt ansvar som lärare är att de ska lära sig, inte att jag ska gå igenom.

2 svar på ”Min tolkning av elevsvar på Spetsiga frågor om idrottstider”

  1. Hej!
    Är själv mattelärare på högstadiet och önskar att både jag och mina elever fått ha dig som mattelärare. Vilken fin grund och matematiskförståelse vi skulle haft inför högstadiet :). Fortsätt ditt fina arbet! Jag har svårt att se varför någon högstadielärare skulle vara kritisk till ditt sätt att undervisa. Jag skulle vara lyrisk om jag fick ta emot elever från dig.
    Mvh. Marie Jakobsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *