Miniräknaren

Vad ska vi ha miniräknaren till?

För många år sedan bjöd jag in föräldrarna till eleverna i mina fyra klasser ettor till en kväll med rubriken ”Vad gör våra barn med miniräknaren i ettan?”

I skolans matsal satt ett åttital föräldrar som alla tycktes ha kommit dit för att sätta P för detta, i deras ögon, idiotiskt onödiga och farliga hjälpmedel. Att de tyckte så berodde givetvis på den bild de själva hade av skolämnet räkning, ett skolämne som inte skulle ha funnits sedan 1956. Men…….

……….i skolämnet matematik har miniräknaren en viktig funktion att fylla.

Innan kvällen var slut ville föräldrarna att vi skulle köpa en miniräknare till varje barn, helst i kväll – när de förstått vad vi använde den till.

Att lyckas i matematik innebär att man ska ha både färdighet och kompetens. Färdighet innebär att man ska kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera, men kompetens innebär att man ska veta när man ska göra vad. Och en god taluppfattning gör det enkelt!

Om vi med färdighet menar att göra beräkningar kan den delen med fördel överlåtas åt en miniräknare. Om vi med färdighet menar att man ska ha tillräckligt god taluppfattning för att klara den senare matematiken är miniräknaren ett ypperligt hjälpmedel för att utveckla en god taluppfattning.

Men en sak kan miniräknaren aldrig ersätta, nämligen kompetensen. Och miniräknaren är ändå ett bra hjälpmedel att använda för att utveckla en god kompetens.