Multiplikation

Mångfaldigande och kombinationer

Multiplikation betecknar två olika händelser: mångfaldigande (upprepad addition) och kombinationer. Det är viktigt att eleverna från början möter båda multiplikationerna så att de i fortsättningen inte tror att en multiplikation får ett svar som är högre än utgångstalen.

”Hur tror ni att man beskriver den här bilden”

”Tror ni man kan skriva det på fler sätt”?

”Vilka?”

Ovanstående bild kan beskrivas som 6 x 4 men inte som 4 x 6. Elever som endast möter den här multiplikationen får på så sätt dubbelt så mycket att lära sig och måste dessutom lära om senare.

”Hur tror ni att man beskriver den här bilden”

”Tror ni man kan skriva det på fler sätt”?

”Vilka?”

Den här bilden kan beskrivas som 6 x 4 eller som 4 x 6, men också som 6+6+6+6 och som 4+4+4+4+4+4.

För äldre elever: Många elever i de högre skolåren kan inte multiplikationstabellen på annat sätt än att addera uppåt. En del kan dessutom inte addera med en antalsgrupp utan måste räkna uppåt med 1 i taget. Deras multiplikationskunskaper är inte användbara mer än till att få rätt svar på en multiplikation. De har svårigheter vid division och de har definitivt inte någon förförståelse för xy. Hur ser en sådan addition ut? Genom att använda ”rutnätet” ovan kan deras förståelse för vad en multiplikation innebär utvecklas.  

 

Under fliken Matematik från början kommer det att ligga introduktion av multiplikation för nybörjare!