När det går upp för någon ……

I min första bok finns ett arbetsområde om Tallinjen. Under rubriken Matematik från början här på bloggen kan du också läsa om tallinjen för nybörjare.

Ögonblicket då? undrar du

Tänk dig att eleverna, eller ditt barnbarn, eller ditt eget barn har – efter att ha prövat sina olika hypoteser – kommit på att talen (klädnyporna) ska sitta jämnt fördelade på tallinjen (tvättlinan). De sitter där snyggt i rad 0, 1, 2, 3, 4 och 5 och stoltheten lyser ur ögonen på eleven/barnet. Det händer ju aldrig om de får en färdig tallinje, inte ens om de ska hoppa på den eller den köpts färdig i klatschiga färger.

, det är då du gör det…..

ger eleven/barnet EN klädnypa till och säger ”Vad händer om du ska sätta upp den här också?”

Det är då eleven/barnet börja tänka till, och prövar sin hypotes. I en klass kommer det att finnas många olika hypoteser att ta tillvara.

Det kan bli ett tal till vänster om 0-an och vad heter det talet då? Kan det heta……

Det kan naturligtvis bli ett högre tal. AHA tallinjen slutar inte här …….

Det kan bli ett tal mitt emellan två andra tal, jag undrar kan det heta….. eller nu vet jag att det finns fler tal, men vad heter de?

När du som lärare får vara med om det här, det här smörgåsbordet av lösningar som eleverna serverar då vet du vad lärande innebär och du har förhoppningsvis också lärt dig en del om hur barn lär sig att lära sig.

Lycka till!

Ulla