OEQ – om decimaltalHär är ett exempel som du ger i helklass och berätta gärna lite mer om Kalle och Lisa (du kan hitta på namn och story själv) innan du säger

Kalle och Lisa lekte med tal. De kom överens om att alla talen skulle vara större än 0 men mindre än 100.

Jag har skrivit det minsta, sa Kalle!

Det tror jag inte, sa Lisa, för jag har skrivit 1.

Då vinner jag sa Kalle för mitt är mindre.

Det kan det väl inte vara, sa Lisa.

Vilket tal tror ni att Kalle har skrivit?’

Nu låter du eleverna först tänka själva, (en halv minut typ) innan du säger

visa för varandra vilket tal ni tror att det kan vara”.

Obs, om någon säger ett negativ tal så beröm hen men säg att talet är mer än 0!

Ge dem ett par minuter innan du säger:

Vilka tal kan det vara?

Nu skriver du allas förslag på på tavlan.

Jag utgår ifrån att det kommer typ tal som 0,5, 0,57 och 0,589.

Vilket tror ni är minst?

½ min enskilt, 2 min i par/grupp och sen helklass

Hur vet man vilket som är minst?

Nu kommer eleverna med säkerhet att berätta för dig om tiondelar, hundradelar och tusendelar. Om de inte kan/gör det får du DÅ berätta, men det är jag alldeles säker på att de kan.

Fundera nu över hur du kan gå vidare med ännu en OEQ:

Ny story

Kalle skrev ett tal med tusendelar. Lisa skrev ett som var 2 tusendelar mindre. Vilka tal kan det vara?

osv

Och så är vi igång med enskilt, par/grupp/helklass!

Lycka till!Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *