Överslagsräkning

I vardagen är överslagsräkning oftast fullt tillräcklig. Beräkningarna görs i huvudet och de ingående talen rundas av beroende på situation och person. Redskapet är snabbt och effektivt  men fordrar

  • God taluppfattning (Vilka tal ska jag räkna med?)
  • Rimlighetsuppfattning (Hur ska jag avrunda?)
  • Huvudräkningsförmåga

I läroböcker förekommer överslagsräkning oftast enbart som ”avrunda till……” eller ”skriv med 3 gällande siffror”.

Vi lärare gör ofta ”jobbet åt dem som är där för att lära sig att göra det”! Med det menar jag att när överslagsräkning verkligen är aktuell i skolans värld, då gör läraren oftast arbetet.

Ponera att klassen ska göra julpynt och använda röda sidenband. Vem räknar ut hur mycket sidenband som behövs? Eller att klassen ska ha julfest. Vem räknar ut hur mycket saft som ska köpas? Eller att klassen ska åka till simhallen. Vem räknar ut hur dags man ska lämna klassrummet? Vems vardag är det?

Vi måste börja se de möjligheter som klassrummets vardag erbjuder. Eleverna behöver se att verkligheten och matematiktimmarna hör ihop. Att det ena – verkligheten –  är utgångspunkten och att skolan är till för att underlätta att förstå och kunna påverka den.