Så gör vi undersökningar

När du vet vilka frukter dina elever gillar ritar du upp nåt liknande som bilden.

Om du väljer att de ska göra ett stapeldiagram lägger eleverna sedan sin små paket/askar med sin namn på på den frukt de väljer. Askarna läggs ovanpå varandera, så att du får ett antal staplar. Du kan därefter visa ett diagram där du på a x-axeln skrivit frukterna och på y-axlen har du antal.

Nu kan eleverna tala om för dig hur du ska rita, ge dem chansen. Om de inte klarar det får du visa med en av frukterna,

Vill du i stället göra ett cirkeldiagram kan du använda kapsylerna, där eleverna lägger ett färgat papper i dem . T ex orange för apelsin, rött för äpple osv. När alla lagt sin kapsyl, lägger ni dem i en ring och sen plockar du upp halsbandet och spagettisarna och tar reda på procentsatsen för varje fruktsort. Se https://www.om-matematik.se/hur-manga-procent/