Siffrorna i fönstret – en övning för nybörjare

”Hur många siffror får det plats i fönstret?”

”Jag skriver 8 olika siffror. Vilken tror ni att jag inte har inte skrivit?”

Eleverna arbetar parvis och väljer att inte skriva en av siffrorna och kamraten får titta och försöka se vilken som fattas. Eller så gömmer man 2 siffror och gör likadant.