Spetsiga frågor

Att lära sig är inte samma sak som att någon lär ut. Så enkelt är det tyvärr inte. Att lära sig betyder att man reviderar en tidigare föreställning om hur något är eller går till. T ex tror ju små barn att de kan skriva när de för pennan över ett papper och gör krumelurer. Denna föreställning överger ett barn när de uppfattat att det finns särskilda krumelurer, bokstäver, som ingår i det skrivna. När barnet upptäckt bokstäverna ser deras ”skrivelser” annorlunda ut, de har kommit en bit på vägen. Barn lär sig ganska tidigt bokstävernas utseende i sitt eget namn och de skriver de rätta bokstäverna, först kanske i vilken ordning som helst, men denna uppfattning överger de när de lär sig att ordningen har betydelse för om det ska kunna läsas eller inte. M a o inlärning är att överge en tidigare föreställning om hur något är.

De allra flest barn har erfarenheter av det mesta som förekommer i grundskolans kurser innan de blir elever. De har skaffat sig vissa kunskaper och de har åtskilliga föreställningar ibland riktiga ibland felaktiga. Erfarenheterna är i en klass av mycket skiftande slag beroende på var eleven befunnit sig, med vem de har gjort erfarenheterna m m. Det enda vi säkert vet är att de lärt sig oerhört mycket innan vi som lärare kommer in i deras liv.

Som lärare måste man veta hur ett visst begrepp, i matematik, i NO, i språk osv byggs upp rent logiskt, dvs vad som bygger på vad. Vi måste t ex veta att innan man får formeln för vatten, så måste man veta vad vatten är eller innan man kan utläsa ett tal så måste man ha förståelse för att siffrorna i talet betyder något. Det finns barn som kan läsa tal, ex 23 men just denna kombination kan vara den enda de känner till och 23 kan betyda att det är den bussen de ska ta för att komma till mormor. Man kan alltså inte utgå ifrån att all kunskap som barn tycks ha är verklig kunskap.

Som lärare måste man också reflektera över vilka erfarenheter som elever kan ha skaffat sig före skolan/undervisningen. Eftersom inlärning är att överge en tidigare föreställning måste varje elev få tillfälle att fundera över sina tidigare erfarenheter inför det vi ska undervisa om, dels för att lära sig=överge en felaktig föreställning dels för att kunna se sambandet mellan sin vardag, sina kunskaper och det nya i skolan. Skolan måste få eleverna att se att skola och vardag hör samman, så att de känner sina erfarenheter i skolan och så att de förstår att skolans undervisning gör vardagen mer begriplig.

LÄNK till exempelhttps://www.om-matematik.se/exempel/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *