Statistik

I läroplanen för åk 1-3 står det:

Slumpmässiga händelser i exxperiment och spel

Enkla tabeller och diagram och hur de kan avändas för att sortra data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg

I Läroplanen för åk 4-6 står det

Sannolikhet och statistik

  • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.