Subtraktion

Alltför många barn tycker att subtraktion är svårt. Anledningen till detta är att det finns fyra olika subtraktioner och om eleverna tvingas räkna i vår svenska algoritm blir det knappast bättre; den är fullkomligt ologisk eftersom vi vid växlingar ”plockar” in tal upp till 18 i en position där hela vårt talsystem bygger på att vi bara kan ha högst 9 i varje position.

Många elever i svenska skolan kommer från länder där man använder sig av en annan, helt logisk algoritm.

Algoritm betyder organisationsmodell och är egentligen inte matematik i sig.

Jämför följande fyra subtraktionsexempel:

  1. Ali hade 34 kulor men förlorade 9. Hur många har han kvar?
  2. Ali har 34 kulor men hans lillasyster har bara 9. Hur många fler har Ali?
  3. Ali har 34 kulor, 9 av dem ligger i en ficka, resten i en påse. Hur många ligger det i påsen?
  4. Ali vill ha 34 metallkulor, men han har bara 9. Hur många fler behöver han?

I den första uppgiften sker en minskning; den är dynamisk och brukar inte ställa till så stor problem för själva tecknandet av subtraktionen.

Den andra är en jämförelse; den är statisk, det minskar inte alls.

Den tredje är också statisk, det är en uppdelning och ingenting minskar; allt finns kvar.

Den fjärde är en utfyllnad; ingenting minskar man behöver i stället fler och ändå är det en subtraktion.