Tangram och vinklar

Vi lär oss vinklar

Material: Alla elever har var sitt Tangrampussel. Antingen har de klippt ut det själv eller så har de köpt tangram i lite hårdare papp. För vidare lektioner med Tangram behöver du ha stencilerat ut tangram på färgat papper.

bild

Om du har tillgång till en gammal OH så ska du skatta dig lycklig. Powerpoint är bra men inte särskilt laborativt.

Det här är en av de lektioner där du ger eleverna fakta med detsamma:

Det här är ett TANGRAM.

BILD

När eleverna har sitt Tangram framför sig och du ett på OH (helst men inte nödvändigt), säger du.

Ett helt tangram har fyra räta vinklar. En av de små bitarna har också 4 räta vinklar- Håll upp den biten!”

Bra! Berätta för varandra varför du håller upp just den biten!

Jag vill att eleverna ska säga att de valt kvadraten för att den har fyra räta vinklar.

Bra! Om du använder alla bitarna kan du bygga ihop så du får många räta vinklar. Hur många räta vinklar kan du få? (14)

Låt några elever visa på OH-en.

Bild

En av era Tangrambitar har ingen rät vinkel alls, Håll upp den! Berätta för varandra varför den inte har några räta vinklar.

Vad tror ni att de vinklarna kallas? Tänk på hur en blyertspenna kan vara.

Bra, precis, de kallas spetsiga och trubbiga vinklar. Hur många spetsiga vinklar hittar du bland dina bitar? (12)

Nu kommer jag med nästa fakta:

En rät vinkel är 90 ¤ – 90 grader. Nu gäller det för er att fundera ut hur stora de spetsiga vinklarna här är! Diskutera med varandra!

Bra, hälften av 90 ¤ är 45 ¤, en ganska vanlig vinkel.

Om du håller den stora triangeln så här:

Så har du ungefär 45 ¤ mellan fingrarna!

Visa mig hur stor du tror att 30 ¤ är! 60¤ ! 90 ¤.!

Nu kan du klippa ut ”tårtbitar” med olika vinklar: Rangordna vinklarna från minst till störst!

bild

Nu ska ni lägga de här tårtbitarna så att den som har minst vinkel ligger först. Hur tänker ni nu?

När eleverna klarat detta brukar de också kunna uppskatta vinklarnas storlek, trots att de aldrig sett en gradskiva i skolan, Det är dags att visa en sådan nu!

Då eleverna nu kan uppskatta vinklars storlek ganska bra utan gradskiva skulle de egentligen bara behöva sätta spetsen på vinkeln i mittpunkten och mäta vinkeln som man mäter med en trasig linjal

…..

……men det är givetvis bäst så här

Du har nu elever som inte läser av gradskivan felaktigt, eftersom det är så tydligt VAD de mäter; inte alls som när det bara en linje som avgränsar. Det är då det gärna blir felaktigt avläst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *