TOT 1 – tal som kan höra ihop

(Tal och taluppfattningsövning)

Den här kan du använda varje dag med nya siffror. Siffrorna här passar elever på lågstadiet.

Rita ett stort moln på tavlan och skriv dessa siffror huller om buller i molnet,

8                      7                                12

         3                         2

                                                                            10

4                      5                    9

Vilka tal tycker du hör ihop?

När jag frågar ”tycker du” så är ju alla svaren rätt eftersom det är elevens tyckande. Du kan med fördel ge det som en gruppuppgift så att alla elever får vara med och argumentera för sina tankar innan du får deras förslag. Då kan de som inte ser något samband ändå kunna ge exempel.  Låt det ta tid! 

Här får du några tänkbara svar:

3,5,7,9 -udda tal

2,4,8,12 -jämna taluppfattning

3,5,8,för att 3+5=8, 8-5=3, 8-3=5, 5+3=8;

2,7,9 – se ovan

2,5,7 -se ovan

3,4,7 – se ovan

3,9,12 – se ovan

2,10,12 – se ovan

2 och 9 – samma veckodag

5 och 12 – se ovan

8 och 3; 9 och 4; 12 och 7; 7 och 2; 10 och 5  för att de har samma skillnad.

Listan kan göras längre, men det är elevernas förslag som gäller. För varje gång du gör det här kommer elevernas sätt att tänka – och se -att öka samtidigt som de ökar sin förmåga att argumentera.

Och tänk så mycket räknande- ändå!

Lycka till!