TOT 13

Visar här elevers i skolår 2 (8-åringar) bilder av 13. Jag visar här inte de 14 bilder de la som additioner typ: 13+0, 12+1, 11+2, 10+3, 9+4, ………………………………………..0+13.

De lärde sig också att beskriva bilderna på mattespråket, dvs med multiplikation. Bilderna är de bilder de måste ha när de möter divisioner av typen 13/12, 1378/4 eller liknande. Då är det bra för dem att ha detta klart för sig redan. Det finns alltså en rest innan det blir en rest i svaret!

1 x 12 +1
1×11+2

1×10+3
1×9+4
1×8+5

1×7+6
6×2+1

2×5+3

3×4+1

4×3+1

Eleven valde att lägga summan av två trinageltal 10+3

Men lade triangeltalen så här också
Och då valde en elev att lägga två kvadrattal 9+4


Kvadrattalen är trevliga tal; nästa TOT ger dig en undersökning av just dem! Välkommen till TOT 14!

Inom kort!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *