TOT 14 – de perfekta talen

Ett perfekt tal är ett tal där summan av de tal som talet kan delas med är densamma som talet, om man bortser från talet självt.

Det är roligt för många men inte nödvändigt att känna till perfekta tal (kallas också fullkomliga tal) men undersökningen är en väldigt bra elevaktivitet.

Primtal är fattiga tal.

Talet 6 är det första perfekta talet därför att 6 kan divideras med 1, 2 och 3. Summan 1+2+3= 6

Nästa perfekta tal kan man låta eleverna hitta! En bra undersökning!

Om du skrollar ner får du svaret men jag vill att du försöker hitta det själv och fundera över vad det är för matematiska procedurer du använder när du gör undersökningen!

När eleverna hittat nästa (som du kan hitta långt ner här, kan de undersöka vilket av dessa 3 tal som är det tredje perfekta talet. Är det 396, 496 eller 296?

Längre ner!

Längre ner!

Längre ner!

Längre ner!

Längre ner!

Det andra perfekta talet är 28

28=1+2+4+7+14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *