TOT 15

Övningar för att stärka elevers taluppfattning och förståelse för division.

Om du vill veta mer om delbarhetsregler kan du läsa det på Huvudräkning/Division/Praktik här på bloggen.

När eleverna diskuterat tar du upp deras tankar och svar för att befästa deras kunskaper och för att de är de som ska säga det viktiga.

Vilket av talen är högst? Hur vet man det?(Låt eleverna diskutera i grupp. Ta fler liknande exempel med flersiffriga tal).

46 ………………………………87………………………………..35

Vilket uttryck får högst svar? Hur vet man det?(Låt eleverna diskutera i grupp).

46/5……………………………..87/5…………………………….35/5

Vilket uttryck får högst svar? Hur vet man det?(Låt eleverna diskutera i grupp).

46/9…………………………87/9………………………….35/9

Nu kan du gå vidare med att ta högre tal och ändra nämnarna efter hand.

Vilket uttryck får högst svar? Hur vet man det? (Låt eleverna diskutera i grupp).

67/3………………………….67/4………………………..67/5

Nu kan du gå vidare med ännu högre tal och ändra täljarna och nämnarna efter hand.

Vilken division går jämnt ut?(Låt eleverna diskutera i grupp. Om alltför många elever inte ”kan” jämna och udda tal bör du göra en övning som får dem att inse dem. Skriv 5 uttryck som inte går jämnt ut! Skriv 5 uttryck som går jämnt ut!(Låt eleverna diskutera i grupp).

66/2………………………..235/2……………………………548/2

Skriv så stora tal du kan som kan delas jämnt med 2!

Skriv ännu större tal som inte kan delas jämnt med 2. (Låt eleverna diskutera i grupp).

Vissa elever, de som redan kan och förstår ”allt” kan också skriva egna divisioner och ange svaren till dem, även de som inte går jämnt upp. Låt sedan dessa redovisa sitt arbete och låt ev de andra i grupp diskutera hur man gjort.

Vilka av uttrycken går jämnt upp? (Låt eleverna diskutera i grupp).

24/6………………….31/7…………………25/4……………………27/9

Skriv nämnare så att divisionerna gå jämnt upp! Kan det finnas andra nämnare?(Låt eleverna diskutera i grupp).

32/ ………………………42/……………………….56/………………..….63 /

Skriv nämnare så att divisionerna inte går jämnt upp!(Låt eleverna diskutera i grupp).

32/…………………..42/……………………….56/……………………..64/

Vilka nämnare kan man skriva för att det ska bli ett i rest; alltså en över. Kan man skriva flera olika?(Låt eleverna diskutera i grupp).

92/…………………….11/……………………….7/………………………….34/

Vilka täljare kan man skriva för att divisionen ska ge 1 i rest? 2 i rest? (Låt eleverna diskutera i grupp).

/8………………………. / 3…………………….. / 5………………….. / 6

Vilka av följande uttryck ger ett svar som är högre än 10?(Låt eleverna diskutera i grupp)

45/7………………….98/9…………………..56/6……………….40/11

Skriv nämnare så att svaret kommer att vara högre än 10. Kan du skriva andra nämnare?(Låt eleverna diskutera i grupp).

Skriv nämnare så att svaret kommer att vara mindre än 10. Kan du skriva flera?(Låt eleverna diskutera i grupp).

371/……………………567/……………………..98/……………………777/

Skriv täljare så att svaret kommer att vara exakt 10.(Låt eleverna diskutera i grupp).

450/…………………700/…………………6860/………………….46690

Skriv täljare så att svaret kommer att vara högre än 10. (Låt eleverna diskutera i grupp).

/5 ……………………/24 ………………………/75 …………………./ 1000

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *