TOT 17 – vi lär oss av miniräknaren

Vi räknar med en antalsgrupp i taget

Material: Miniräknare.För att den här aktiviteten ska fungera behöver eleverna ha den enklare programmerad typen av miniräknare som inte kan prioritera räknesätten, mobiltelefoner fungerar ej och kassaremsrullar.

I aktiviteten med ”funktionsmaskinerna” (https://www.om-matematik.se/prealgebra/ ) har vi lagt grunden för att eleverna ska se ett mönster där ett tal ökar med samma tal hel tiden. Där gäller det att se ett mönster, generalisera och beskriva med matematik.

Ge eleverna en miniräknare. Be dem slå in 2+=

Vad tror du händer om du trycker på = igen?”

Låt eleverna diskutera.

Varför tror ni så?” Vad är det som händer?

Upprepa ännu ett =, alltsa 2+===

Låt eleverna diskutera.

Ge nu eleverna parvis en längre remsa av kassarullen, olika par olika långa remsor. Låt dem variera mellan ex 60-120 cm. Be dem att skriva det som räknaren visat, dvs (0) 2, 4, 6, osv på remsan. De ska skriva talen under varandra!

Vad tror ni att det kommer att så längst ner på remsan om vi fortsätter?”

Låt eleverna diskutera och be dem att skriva ner vilket tal de tror kommer att stå längst ner om de skriver lika stort -eller litet- hela tiden och säg att de får ändra sig när de vill. Därefter fortsätter de att trycka = = = = =.

Under arbetet kommer många elever troligen att ändra sina hypoteser. Det finns elever som tror att det kommer att stå 1000 eller kanske 99 längst ner. Min erfarenhet är att de elever som tror 1000 eller något annat alldeles för högt tal säger att “det kan inte bli 1000 för det är mycket längre dit!” elever som trott t ex 99 brukar säga “det kan inte bli 99 för det blir aldrig 9 på slutet!”

Variera övningen, vid andra tillfällen, med andra multiplar än 2.

Om man väljer andra tal att starta med kan man också be eleverna visa när de inte längre behöver miniräknaren därför att de ser ett mönster som är tydligt.