TOT 2

Rita ett stort moln på tavlan och skriv dessa tal huller om buller i molnet,

        810       128             57

37                           698              405

        1280                         1307

                                       640

Vilka tal tycker du hör ihop?

Skriv dem i ordningsföljd. Börja med det största

Vilka tal har en skillnad på 27?   71?

Vilka tal har den största/minsta skillnaden?