TOT 21 – One Odd Out (OOO)

Magnus och Brasse lekte på sin tid den här leken, men inte inriktad på matematik. Eleverna tänker först enskilt, därefter diskussion i grupp. Läraren tar upp förslagen. Låt eleverna tillverka en egen OOO till nästa dag/tillfälle!

Rita upp 4 rutor på tavlan.

14 ………………………………. 49

23 ……………………………… 35

En ska bort! Vilken kan det vara?

Extra roligt är det förstås om du som lärare säger : ”Fel fel fel, det var inte så jag tänkte”, precis som Brasse sa.

När eleverna blivit vana vid leken kan man tänka sig att de ska kunna plocka bort allihop, en i taget. I det här fallet skulle det kunna vara så här, men elevernas förslag duger alltid om det finns en hållbar tanke som leven kan argumentera för:

14 ska bort för det är ett jämnt tal!

23 för det står inte i någon tabeller , är ett primtal, eller det enda som inte är delbart med 7! Eller det är det tal som blir över när man kan se att 14+35 = 49.

35 för det är det enda talet som är delbart med 5!

49 för det är ett kvadrattal! Men det duger om eleven skulle säga 49 för det är det högsta talet.

Tillåt kreativitet! Var lite kreativ, så får de kreativa elever.