TOT 23 – Diffy

Rita en kvadrat och inuti denna en ny kvadrat osv enligt första bilden. Skriv ett tal i varje hörn på den största kvadraten; här 6, 75, 41 och 15. Du kan skriva precis vilka tal som helst! I de hörn som ligger på kvadratens sida skriver man skillnaden mellan talen; i det här flallet 69 (75-6), 34 (75-41), 26 (41-15) och 9 (15-6) Du har nu tal i 4 nya hörn och fortsätter på samma sätt tills du kommer till 0. En bra subtraktionsuppgift. Facit är att det alltid = 0 i den innersta kvadraten. Man kan komma till 0 olika fort beroende på utgångstalen. Vem får räkna med flest kvadrater för att komma till 0?

Behöver eleverna bli säkrare på huvudräkning? Läs här

https://www.om-matematik.se/teori-subtration/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *