TOT 24 — 9-triangel

Även om jag, eleverna och deras föräldrar gillar att addera och subtrahera flersiffriga tal redan i ettan (se bilder) så får du här ett problem där eleverna bara adderar ensiffriga tal, men med finess!

Nedanstående övning är nåt helt annat!

Kapsylerna (eller små lappar) med siffroran 1-9 ska läggas i en triangel så, att summan av talen på en sida är densamma som summan av talen på var och en av de andra sidorna.

Mycket laborativ uppgift, Kanske nåt för elever i ettan som inte får andra utmaningar. Annars – en bra mellanstadieuppgift! Det finns, som i de flesta bra uppgifter, flera lösningar. Därför säger jag, när någon hittat en lösning .

”Fnns det fler lösningar?”

och

”Hur vet du att du har hittat alla?

Då arbetar eleverna matematiskt – inga göra-uppgifter här inte!

Hörntalens summa måste vara delbar med 3!

Summan av 1+2+3+4+5+6+7+8+9=45

Tänkbara summor: 51, 54, 57, 60, 63 och 66.

Men jag avslöjar inte summorna på sidorna!