TOT 27 – Gruppuppgift åk 5-9

HITTA TALET!
En trevlig lärorik gruppuppgift för skolår 4-9.

Åtta elever i en grupp – får var sitt kort och ska först själv fundera över om deras ledtråd är viktig och hur viktig den är. Därefter träffas alla som har kort A för att diskutera vikten av deras gemensamma ledtråd. De andra korthållarna (B,C,D,E, F ,G och H träffas också) Därefter går de tillbaka till sin grupp för att gemensamt hitta talet.
Det kan ta lite tid, men det är eleverna som ska prata, ställa hypoteser och pröva. Du ska INTE gå igenom och förklara någonting mer än tillvägagångsättet. De ska helt enkelt arbeta matematiskt!
Om en grupp blir fort färdig kan de försöka göra en egen uppsättning nya kort.

Efteråt kan ni diskutera vilka uppgifter som är viktigast. Vilka som är onödiga. Hur ni löste det.

Om du vill veta mer om primtalen finns det här på bloggen:  primtal! https://www.om-matematik.se/tot-10-talkul-for-4-9/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *