TOT 3

One Odd Out

Magnus och Brasse lekte på sin tid den här leken, men inte inriktad på matematik.

Eleverna tänker först enskilt, därefter diskussion i grupp. Läraren tar upp förslagen. Låt eleverna tillverka en egen OOO till nästa dag/tillfälle!

Rita upp 4 rutor på tavlan.

           14       49       

           23       35

En ska bort! Vilken kan det vara?

När eleverna blivit vana vid leken kan man tänka sig att de ska kunna plocka bort allihop, en i taget. I det här fallet skulle det kunna vara så här, men elevernas förslag duger alltid om det finns en hållbar tanke som leven kan argumentera för:

14 ska bort för det är ett jämnt tal!

23 för det står inte i någon tabeller

35 för det är det enda talet som kan delas med 5!

49 för det är ett kvadrattal!