TOT 5 – funktionsmaskin

Första Funktionsmaskinen!

Målet med funktionsmaskinerna är att få eleverna att tänka, se och räkna men på sikt är det att kunna generalisera och med matematikens språk beskriva vad som händer. Gör man sådan här övningar med yngre elever kan de redan i skolår 2 beskriva enkla mönster med algebra, se nedan vid uppgiften! Variera de tal du stoppar in och får ut. Låt eleverna göra egna exempel!

Som vanligt låter du eleverna tänka enskilt först och sen diskutera i grupp innan grupperna lämnar sina förslag. Då kan även den elev som har   problem svara, väl medveten om att hen kanske inte kommit på svaret själv med med en otroligt stor önskan om att egentligen förstå – läraren tror ju på mig!

Min kompis har en rolig maskin. När man stoppar in ett tal så kommer det ut ett annat. I går stoppade jag in 2 och då kom 4 ut. Vad tror du kommer ut om jag stoppar in 3? 4? 5?

Med de allra yngsta eleverna nöjer jag mig med att de ser mönstret och kan ge exempel; alltså ingen algebra från början. Det kan vara dubbelt (2n) eller +2  (n+2)  det kan t o m vara mycket svårare men det sparar vi till senare.  

En annan dag stoppade jag in 5 och då kom 8 ut! Vad tror du kommer ut om jag stoppar in 6?  7? 8?

Här kan det vara +3 (n+3 ) men det kan givetvis också vara x 2-2  (2n-2 ) eller  x 3 -7 (3n-7) Det finns många fler, olika.

De här maskinerna kan med fördel återkomma flera gånger varje vecka. Hoppas att du förstår vad jag menar med Sluta räkna – börja se!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *