TOT 6

Kurragömma med tal

Du behöver en 100-ruta till varje barn och knappar eller ploppar. Om du har tillgång till en gammal OH ska du vara lycklig; då kan du göra din 100-ruta på film och använda den några gånger innan eleverna arbetar i par eller i grupp med att gömma tal.

Lägg en knapp på ett av talen, t ex 34.

Vilket tal tror du att jag har har jag gömt?

Varför tror du det? Hur kan du se det?

Lägg märke till vilka elever det är som måste räkna hela raden, eller kanske t o m från början.

Målet är givetvis att eleverna ska kunna se det antingen i raden eller i spalten.

100-rutan kan du också använda för att räkna – och se!! Vilket tal är 10 högre? 30 mindre! 13 mer?