TOT 7

Talserier

Här får du några enkla talserier. Tänk på att låta eleverna tänka enskilt först, därefter diskutera i grupp innan du som lärare få in elevernas förslag.

Elever är bra på att producera vidare talserier. De måste kunna argumentera för sin tankar även när de producerar själv.

2, 4, 6, 8, __, __

1, 5, 9, 13,  __, __

1,  8,  15,  22, __, __

23, 26, 29, 32, __, __

57, 51, 45, 39, __, __

4,  8, 12, __, __