TOT 8

Leka 10-kompis.

Innan eleverna går ut på rast kan du ställa upp dem på ett led och berätta att ni ska leka 10-kompisar. Och att de får gå ut på rast när de svarat.

Säg bara. Du och jag är 10-kompisar. Jag är 5 Vad är du?

Om du inte får ”rätt” svar säger du bara ”Du är också 5!” och eleven ställer sig sist.

Till nästa barn säger du ex: Jag är 7, vad är du?

Fortsätt så. Till en elev med svårigheter kan du säga Jag är 9 miljoner (och hålla upp 9 av dina fingrar- som fingertal!), Hur många miljoner är du? Den här eleven känner sig duktig och berättar gärna hemma att han/hon fick räkna med miljoner!

Till en elev som kommit långt säger du: Jag är 8,5. Vad är du? Den här eleven vet att du vet och känner sig också duktig!

Min erfarenhet av detta är att eleverna inte vill gå ut på rast direkt. Någon säger jag vill också ha en sån med miljoner och andra säger jag vill också ha en komma 5!

Lycka till!