TOT 9

Talkul

  1. Tänk på ett tal! Skriv ner talet .
  2. Om talet är jämnt, dela med 2. Skriv ner talet.
  3. Om talet är udda, multiplicera med 3 och lägg till 1. Skriv ner talet.
  4. Go to 2 = börja om vid 2
  5. Vad upptäcker du?Man kan givetvis se det här som lite smygräkning; jag gillar det. Här kommer du alltid till

——-10-5-16-8-4-2-1

Talen kallas Hagelkornstal.

Jag lät elever, skolår 6, att se hur många gånger de behövde räkna för att komma till 1. När alla räknat och vi konstaterade hur många gånger de olika eleverna räknat med olika utgångstal, säger jag: Är det nån som kan komma på ett tal där man får räkna ännu fler gånger? Alla satte igång och räkna för att hitta ett ”bättre” starttal, utom en flicka som annars alltid var hos speciallärare på deras mattetimmar; hon sa: Det vet jag redan!

Nu undrar jag om du kan komma på hur hon tänkte!Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *