Ulrikas tips till vikarier – Sluta räkna, börja se!