Vad måste man kunna?

Det jag skriver i dag kommer inte att handla så mycket om negativa tal, utan mer om varför en del elever inte ens kommer i närheten av förståelse.
I morgon och framledes kan du läsa om hur vi kommer till de negativa talen.
Naturligtvis kommer flertalet elever att snabbt inse att legobiten är 3 cm lång, men…….
Det finns alldeles för många elever som inte kan mäta på grund av att de fått reda på (Obs inte lärt sig!) att man börjar mäta från 0-an och läser av i den andra änden
För att beräkna längden – generellt – måste eleverna visa hur beräkningen görs, dvs som här t ex 62-59 eller 40-37
Det finns många elever för vilka subtraktion är” ta bort” och svaret ska bli (!!) mindre – här är det inget som ska tas bort och ingenting ska bli mindre!
Och så finns det elever som vill räkna på fingrarna och att tillåta fingerräkning någonsin i skolan är förödande och i synnerhet här!
Tänk också på de elever som tvingats lära sig – läs har blivit visade växlingar och tiotalsövergångar – dem har vi gett riktigt stora problem (det man mäter kan ju vara betydligt längre föremål än 3 cm). Det behövs inga ologiska växlingar, så som vi av tradition försöker få eleverna att göra)
Det här är kanske bara några av de problem som vi möter och där enbart ett av dem kan hindra fortsatt lärande.
Vi måste/bör alltid fundera på i vilka senare sammanhang som eleverna måste kunna det som de för tillfället lär sig.
Om du vill veta mer om mina pekpinnar hänvisar jag till

om-matematik.se/huvudrakning/
om-matematik.se/subtraktion
om-matematik.se/praktik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *