Vi multiplicerar med 10

Multiplikation med 10

Material: Dina 10 fingrar, nedsmutsade så de ger avtryck på tavlan eller på ett blädderblock.

Sätt dina nedsmutsade fingrar på tavlan så det blir avtryck!

Hur många smustiga fläckar tror ni att det finns på tavlan?

Hur vet ni det?

Vad händer om jag sätter händerna där en gång till?

Hur skriver man det talet?”

Fortsätt gärna diskussionen med eleverna en stund. Samtala kring hur många fläckar det blir 4 elever sätter sina smutsiga fingrar på tavlan, eller 5 osv. Därefter brukar jag tillsammans med eleverna göra en tabell:

ELEVER SMUTSFLÄCKAR

1……………………………………………………………10

2…………………………………………………………..20

3………………………………………………………….30

osv

Låt eleverna göra egna tabeller och själva avgöra hur många elever som gör smutsiga fläckar. Du märker vilka elever som är verkligt säkra. Efter en stund tar du upp några av elevernas exempel.

Ta sen fram kottarna och pinnarna/knappar och piprensare (se positionssystemet) och titta på hur ex 2 och 20 eller 7 och 70 eller 56 och 560 ser ut i positionssystemet. Observera att jag inte alls nämner ordet multiplikation!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *