Vi multiplicerar negativa tal

Multiplikation kan vara antingen upprepad addition eller kombinatoner. Det sistnämnda är vanligare och kan få ett svar som är mindre än utgångsläget. Därför är det bäst att når eleverna ska lära sig multiplikation att utgå ifrån rutnät, som beskrivits här på bloggen.

Eleverna bör känna till och förstå båda dessa multiplikationer.

I multiplikationen 2 x (-2) måste det vara en upprepad addition dvs -2+(-2) vilket är lika med -4.

(-2) x (-2) Kan INTE vara en upprepad addition, det måste vara 4 pojkar som står i en gruppering.

Jag vet att detta inte gillas, men om man som lärare på mellanstadiet får denna förklaring av eleverna – då gäller det! Och kombinationer av heltal, positiva eller negativa innebär alltid ett antal positivt antal.