Vi rangordnar tal

Som introduktion kan du skriva ett tvåsiffrigt hemligt tal på din miniräknare, t x 75.

Eleverna ska nu ställa frågor av typen :

Är talet större än 50?

Är talet mindre än 90?

Målet är att eleverna ska använda sig av större än och mindre äni sina frågor. Eventuellt kan man hålla på tills de funnit ditt tal tal.

Nu kommer övningen:

Dela in klassen i två grupper, eller flera men det bör vara minst 6 elever i varje grupp den första gången.

Eleverna ställer sig i en rad bredvid varandra. Varje elev slår in ett tvåsiffrigt , hemligt tal på sin miniräknare. Genom att fråga om talet är större eller mindre än det tal man själv har är uppgiften att stå kvar, eller flytta. I slutändan ska talen vara rangordnade från det lägsta till det högsta.

Eleven längst till vänster börja tala. Ponera att eleven ha slagit in 47. Eleven har ne hypotes om att andre man i ledet har ett lägre tal och säger då

”Är ditt tal lägre än 47?”

Om talet verkligen är lägre så byter de plats; är det högre står de kvar och det än nu andre man som frågar den tredje utifrån sitt tal:

det kommer mer!!!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *